הרצאה של עו"ד גלית אורי בנושא "אפשר גם באופן חוקי" - עו"ד גלית אורי

הרצאה של עו"ד גלית אורי בנושא "אפשר גם באופן חוקי"

הרצאה של עו"ד גלית אורי בנושא "אפשר גם באופן חוקי"