אישורי זכויות - עו"ד גלית אורי

אישורי זכויות

אישור זכויות הינו מסמך המתעד את הזכויות הקיימות לחוכר בקרקע. אישור זה נדרש לצורך קבלת משכנתא על הנכס, העברת זכויות וכיו”ב. לעיתים יש קושי בקבלת אישור הזכויות לאור העברות שטרם הושלם רישומן ועוד. משרדינו יסייע לכם בקבלת האישור במהירות ובמינימום בירוקרטיה.