הסדרת מיזמי תיירות - עו"ד גלית אורי

הסדרת מיזמי תיירות

משרד התיירות מאפשר לקבל המלצת הועדה המשותפת למשרד התיירות ולרשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע למיזם תיירותי לשימושים שונים. בדרך זו ניתן לקבל הקצאת קרקע מרשות מקרקעי ישראל ללא מכרז, לצורך הקמת מיזם תיירותי ייחודי שאינו מיזם מלונאי.

משרדנו מתמחה בבחינת ובדיקת המיזם המבוקש, התאמתו להחלטות רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות, הכנת הבקשה לועדה המשותפת וליווי המיזם עד להסדרת הזכויות בקרקע