הקצאה לרשויות מקומיות - עו"ד גלית אורי

הקצאה לרשויות מקומיות

הקצאת קרקע זו נסמכת על החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1453 ומאפשרת לרשות מקרקעי ישראל להקצות קרקע לרשות מקומית בפטור ממכרז לפי סעיף 25(6) לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993