הקצאת קרקע - עו"ד גלית אורי

הקצאת קרקע

רשות מקרקעי ישראל מקצה קרקע בדרכים שונות – הקצאה במכרז, הקצאה בפטור ממכרז, הקצאות לסוכנות היהודית ולהסתדרות הציונית, הקצאות חקלאיות והקצאת קרקע לשמורות טבע, גנים לאומיים ולייעור. אופן ההקצאה מגוון ורב. משרדנו מתמחה בהליכי הקצאת הקרקע השונים, בתקנות הפטור לפי תקנות חובת המכרזים ובהנחות הקרקע השונות וישמח לבצע עבורכם בדיקה מקיפה להתאמת הליך ההקצאה המתאים למטרותיכם.