סילוק יד ממקרקעי ציבור - עו"ד גלית אורי

סילוק יד ממקרקעי ציבור

קיבלתם התראה בטרם סילוק יד מרשות מקרקעי ישראל? פנו מיד לעו”ד המתמחה בתחום. מדובר בפעילות המבוצעת ע”י מפקחי רשות מקרקעי ישראל מכוח חוק מקרקעי הציבור, שחוקק על מנת לשמש ככלי בידי הרשות לצורך מניעת פלישות למקרקעי המדינה. עו”ד אורי שימשה כיועצת המשפטית של חטיבת השמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בהליכים הנגזרים מחוק מקרקעי הציבור. משרדינו יסייע לכם להבין את המצב המשפטי, להשמיע את טענותיכם בפני הרשות ולהסדיר את זכויותיכם בקרקע .