עסקאות מקרקעין - עו"ד גלית אורי

עסקאות מקרקעין

משרדנו מייצג אנשים פרטיים, אגודות שיתופיות וארגונים אחרים בעסקאות מקרקעין שונות- השכרה (לרבות השכרת נכסים במרכז מסחרי), רכישה וחכירה. כמו כן, מטפל משרדינו בהעברת זכויות במקרקעין במגזר הכפרי, תוך התאמת העסקה למגבלות שמציב תקנון האגודה השיתופית והחלטות מועצת מקרקעי ישראל.