רשות מקרקעי ישראל - עו"ד גלית אורי

רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל (מנהל מקרקעי ישראל)
טיפול בכל נושא המתעורר מול רשות מקרקעי ישראל. הנגשת הרשות לאזרח החל מהמצאת אישור זכויות ועד להסדרה של פעילות לא חקלאית, שימושים חורגים, הפרת חוזים, חריגות בניה וכיו”ב.

משרדינו מתמחה בטיפול בכל הקשור לקרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל, המחזיקה בלמעלה מתשעים אחוז מקרקעות המדינה ומנהלת את הקרקעות גם עבור הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח.