שמושים חורגים - עו"ד גלית אורי

שמושים חורגים

שימוש חורג הינו כל שימוש הנעשה בקרקע שהינו שונה מהשימוש המותר שנקבע בהיתר או בתוכנית המתאר. הסמכות לאשר את השימוש החורג נתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה וכשמדובר בקרקע של רשות מקרקעי ישראל, יש צורך גם באישורה. כך למשל, כשמדובר בנחלה במושב, כל עסק שאינו חקלאי הוא שימוש חורג. כאשר מדובר בקיבוצים, שימוש חורג הוא כל שימוש בקרקע החקלאית או במבנים בתוך הקיבוץ לשימוש אחר משימוש של “מגורים וצרכי משק”.

משרדנו מתמחה בביצוע הליכי הסדרה של מכלול השימושים הבלתי מוסדרים המתקיימים במושבים, בקיבוצים ובקרקע עירונית מול רשות מקרקעי ישראל, תוך התאמת השימוש בפועל לשימוש המותר ומציאת פתרונות המותאמים ללקוחותינו ולצרכיהם.