webmaster, מחבר ב-עו"ד גלית אורי

webmaster

18 בנובמבר 2019

מכירת קרקעות – אזהרה חשובה

אזהרה חשובה ומשמעותית – בעסקת מקרקעין חשוב לדעת מי מוכר ומה הוא מוכר. מכירת קרקעות […]
10 בנובמבר 2019

הרצאה של עו"ד גלית אורי בנושא "אפשר גם באופן חוקי"

הדרך להסדרה של עסקים בתחומי הנחלה או המושב בהתאם לכללי רמ"י. עו"ד גלית אורי לשעבר יועצת משפית במחלקה המשפטית של מינהל מקרקעי ישראל מחוז צפון
29 ביולי 2019

מתקנים ומאגרים

מאגרי מים, מתקני מים והתפלה, הטמנת פסולת יבשה, מתקנים ליצור חשמל ואנרגיות מתחדשות, מתקנים סולאריים […]
29 ביולי 2019

האכיפה מתחילה – קנסות מנהליים בעבירות תכנון ובניה

בניתם בניגוד לחוק? בקרוב אתם עלולים לקבל קנס של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים ללא […]
29 ביולי 2019

חוק ההתיישבות החקלאית (קרקע ומים)

באמצעות חוק זה אוכף משרד החקלאות ופיתוח הכפר את מדיניותו לשימוש מיטבי בקרקע ובמים שהינם […]
29 ביולי 2019

מכרזים

רשות מקרקעי ישראל מוציאה מעת לעת מכרזים לשיווק מגרשים למגורים, לתעשיה ולמסחר. משרדנו ילווה אתכם […]
29 ביולי 2019

החלטות מועצת מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל החלה לפעול בשנת 1960, עת הוקם מינהל מקרקעי ישראל, והיא הגוף האמון […]
29 ביולי 2019

הרחבות במושבים ובקיבוצים

ההרחבת ישוב קהילתי דורשת תכנון ארוך טווח וליווי של עורך דין מנוסה לאורך כל הדרך […]
29 ביולי 2019

תעסוקה לא חקלאית

בשנים האחרונות מאפשרת רשות מקרקעי ישראל שימוש בקרקע בתחום חלקת המגורים במושב (שטח מתוך חלקה […]